خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل شامل  خدمات درمانی می شود که می توانند به راحتی در خانه شما اجرا شوند.

خدمات پرستاری در خانه معمولا ارزان تر از بیمارستان ها و خانه های پرستاری است،

در حالیکه همانند مراقبت های پزشکی که در یک بیمارستان یا خانه های سالمندان ارائه می شود، موثر است.

خدمات پرستاری در منزل،پرستاری شخصی را در خانه ارائه می دهد که در بیمارستان معمولی ارائه می شود

در حالیکه رسیدگی بیمار نسبت به بیمارستان بیشتر است و بیمار در خانه در کنار خانواده احساس بهتری دارد

و پیوند عاطفی بین بیمار و خانواده اش ایجاد می کند.

خدمات ارائه شده توسط پرستار مراقبت در خانه توسط پرستاران ثبت شده، فیزیوتراپیست ها و درمانگران می باشد.

و به این ترتیب شما نباید نگران کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرستار خانگی باشید.

امروزه مردم نسبت به خدمات پرستاری در منزل  یا خدمات پزشکی در منزل را که عمدتا توسط پرستار ماهر انجام میشود،

درک بهتری دارند در حالی که اصطلاح مراقبت در منزل به خدمات مراقبت های غیر پزشکی مانند مراقبت شخصی و همراهی و نظارت اشاره دارد.

پرستاری در منزل ، مراقبت از سالمندان، مراقبت شخصی، کمک در مهمانی ها و برای افراد سالمندی که نیاز به کمک دارند و در خانه های خود زندگی می کنند و کمک به مادران تازه فارغ شده و پرستاری از نوزاذان و کودکان.

چه زمانی به ما نیاز دارید؟

هدف اصلی خدمات پرستاری در منزل درمان بیماری یا آسیب است.

خدمات پرستاری خانگی معمولا شامل مراقبت از زخم برای زخم های جراحی، زخم جراحی،

بیماری و مراقبت از مراقبت کننده، تزریق وریدی و یا تغذیه، تزریق،

درمان های توانبخشی و نظارت بر بیماری های جدی و وضعیت سلامت ناپایدار است.

سالمندی دوره ای خطرناک و حساسی می باشد . 22موسسه آسایش پرور سینا

با انجام کلیه خدمات پرستاری در منزل و بیمارستان به وسیله کادری مجرب و متخصص همراه با پزشکانی آموزش دیده در خدمت شما متقاضیان می باشد.

خدمات پرستاری در منزل بسته به وضعیت سلامت افراد سالخورده و شدت مشکل و نوع مراقبت دارد.

مطالب مشابه خارجی