وبلاگ

تفاوت فرد سالمند

تفاوت فرد سالمند :پس از یاد گیری این بخش كارآموز قادر خواهد بود .تغییرات تدریجی را كه به دلیل سالمندی در بدن رخ می دهد بشناسد؛ ... ادامه مطلب

پرستاری از سالمند

پرستاری از سالمند:افراد در سنین مختلف نیاز های مختص خود را دارند.در این میان سالمندان نیز مانند سایر افراد نیازهایی را دارند که باید توسط ... ادامه مطلب