خدمات موسسه آسایش پرور سینا

موسسه پرستاری سینا به شماره ثبت ۱۸۵۴۹ وشناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۳۱۴۶ بیش از ۱۵ سال سابقه درخشان در زمینه پرستاری از سالمندان و بیماران با استفاده از نیروهای انسانی تحصیل کرده و با تجربه و قابل اعتماد سعی بر ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر نیازهای جامعه در زمینه های مراقبتی مشاوره ای آموزشی و توانبخشی . با تاکید بر افزایش سلامتی و کاهش ناتوانی در سالمندان عزیز به صورت شبانه روزی در منزل و بیمارستان . ایجاد آرامش روانی و کاهش هزینه برای خانواده ها و پیشگیری از بسترهای غیر ضروری