خدمات پرستاری در منزل

سالمندی دوره ای خطرناک و حساسی می باشد . موسسه آسایش پرور سینا با انجام کلیه خدمات پرستاری در منزل و بیمارستان به وسیله کادری مجرب و متخصص همراه با پزشکانی آموزش دیده در خدمت شما متقاضیان می باشد. خدمات پرستاری در منزل بسته به وضعیت سلامت افراد سالخورده و شدت مشکل و نوع مراقبت دارد.