نگهداری از سالمندان

نگهداری و مراقبت از سالمند علاوه بر صبر و بردباری نیازمند تجربه و تخصص نیز می باشد و در این موسسه به صورت روزانه ، شبانه و حتی شبانه روزی و یا به صورت موقت انجام می پذیرد و می تواند به روند بهبود بیمار کمک زیادی کند.