پرستار سالمند

امروزه با توجه به بالا رفتن جمعیت سالمندان نیاز به پرستار سالمند امری ضروری و مهم تلقی می شود که می توان با به کارگیری کادری مجرب و متخصص از پرستار و پزشک در پرستاری از آن ها تسهیل بخشید و همچنین بتوانند با سرعت بیشتری با بیماران سالمند در ارتباط قرار گیرند.