خون فرد پیر در بدن فرد جوان چه می‌کند؟
مد

خون فرد پیر در بدن فرد جوان چه می‌کند؟

تاثیر انتقال خون فرد پیر در بدن فرد جوان :

در چند سال گذشته خبری جالب منتشر شد مبنی بر این که انتقال خون افراد جوان به بدن افراد مسن مثل اکسیر جوانی عمل میکند و در بدن آنها جوانی از سر گرفته میشود.

یتر تیل، یکی از ثروتمندان فناوری سیلیکون ولی در سانفرانسیسکو که نسبت به این موضوع علاقه نشان داده بود تحقیقاتش را در این خصوص آغاز کرد.

اما بهتازگی در ژورنال Nature Communications خبری منتشر شده است که نشان میدهد شاید خون فرد جوان، اکسیر جوانی نباشد اما انتقال خون از فرد مسن به فرد جوان خطرناک خواهد بود.

بهگزارش دانشمند آنلاین، گروهی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا به سرپرستی ایرینا کانبوی مهندسزیستی مقداری خون را بدن موش جوان به بدن موش سالخورده انتقال دادند.

خون فرد پیر در بدن فرد جوان

خون فرد پیر در بدن فرد جوان

نتایج این انتقال خون جوان به پیر تاثیری در پی نداشت. درحالیکه، انتقال خون از بدن موش سالخورده به موش جوان سبب بروز مشکلاتی در بافتها و اعضای بدنش شد.

این نتایج حاکی از آن است که فاکتور محرک موثر در سالخوردگی ممکن است مولکولهایی باشند که درون خون سالخورده روی هم انباشه میشوند و با فاکتورهای درمانی که در خون افراد جوان یافت میشود فرق دارد.

محققان کار خود را اینگونه ادامه دادند که نصف خون بدن موش جوان را خون خودش و نصف دیگر را با خون موش سالخورده تامین کردند و همین عمل را روی موش سالخورده هم انجام دادند.

پس از مدتی مشاهده شد که در بدن موش پیر هیچ علامتی بروز نکرده است درحالیکه خون موش پیر در بدن موش جوان آسیبهایی به کبد و سلولهای مغزی او وارد آورده است.

این محققان بر این باورند که مولکولهای مشخصی وجود دارند که در خون فرد یا موش مسن تجمع میکنند و این مولکولها ممکن است مانع رشد و تکثیر سلول شوند.

بهگفته کانبوی، این مولکولهای بازدارنده احتمالا بر مولکولهای خون جوان چیره میشوند و همین امر دلیل آسیبدیدگی موش جوان در آزمایش انتقال خون است.

این مطالعات نشان میدهد که خون جوان بهتنهایی نمیتواند بهعنوان دارو عمل کند.

همچنین میگوید پیری فرآیندی پیچیده است و قطعا امری نیست که بتوان با انتقال خون آن را تحت تاثیر قرار داد.

کد را وارد و سپس اینجا کلیک کنید