نگهداري از بيمار دربیمارستان

موسسه آسایش پرور سینا جهت پرستاری و مراقبت از بیماران عزیز و انجام کلیه امورات ایشان از قبیل نظافت شخصی ، بهداشتی و غیره به صورت روزانه شبانه روزی و مقطعی در بیمارستان آماده خدمت رسانی میباشد.

پرستار در منزل،پرستار کودک،پرستار سالمند