نگهداري از بيمار در منزل

پیامبر (ص) فرمود : هر کس در بر اوردن نیاز بیماری بکوشد خواه انرا براورد و خواه بر نیاورد از زیر بار گناه خویش بیرون می رود. موسسه آسایش پرورر سینا جهت پرستاری و مراقبت از بیماران عزیز و انجام کلیه امورات ایشان از قبیل نظافت شخصی ، بهداشتی و غیره به صورت روزانه شبانه روزی و مقطعی در منزل آماده خدمت رسانی می باشد.

پرستار در منزل،پرستار کودک،پرستار سالمند