موسسه پرستاري سينا با بهره گيری از روش های روانشناسي کودک به جلوگيري از ترس کودکان کمک مي کند. ترس از حيوانات ، تاريکی ، غريبه براي انتخاب يک پرستار خوب کودک بايد به چه نکاتي توجه کرد؟ پرستارخيلي جوان يا خيلي سالمند نمي تواند پرستار مناسبي باشد.کساني که تجربه مادرشدن دارند مي توانند پرستاران کودک خوبي باشند بنابراين سن مناسب افراد براي نگه داري کودک ميانسالي است.

نگهداري از کودک

معمولا کودکان در سن کمتر از 4سال ،کودکاني لجباز و پرخاشگر هستند.بنابراين اطلاعات روان شناسي پرستار کودک براي برخورد با کودک بسيار مهم است.در انتخاب پرستارويژگي شخصيتي پرستار کودک که سابقه ي سوء رفتار را با کودک نداشته باشد بسيار مهم است همچنين به شما يقين مي دهيم که پرستار کودک شما از لحاظ جسمي ،ظاهري و فرهنگ با والدين هماهنگ باشد. بنابراين اطمينان داشتن نسبت به پرستاريکي از نکات ضروري در انتخاب پرستار است. انتخاب يک موسسه مورد اعتماد وبراي انتخاب پرستاراز الزامات مي باشد. موسسه سينا باپرستاران تحصيل کرده و آموزش ديده قادر به ارائه بهترين خدمات به شما دوستان عزيزمي باشد.

خدمات عبارت است از:

1-مراقبت و نگهداری از نوزادان ،کودکان و نونهالان 2-آموزش نقاشي کاردستي 3-آموزش بازي هاي فکري در اوقات فراغت 4-آموزش زبان انگليسي

پرستار در منزل،پرستار کودک،پرستار سالمند